词语网

江上赠窦长史读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:12 时间:2022-02-11来源:词语网

  江上赠窦长史拼音及读音::

作者:李白

jiāng shàng zèng dòu zhǎng shǐ

江上赠窦长史

hàn qiú jì bù lǔ zhū jiā,chǔ zhú wǔ xū qù zhāng huá。wàn lǐ nán qiān yè láng guó,
汉求季布鲁朱家,楚逐伍胥去章华。万里南迁夜郎国,
sān nián guī jí cháng fēng shā。wén dào qīng yún guì gōng zǐ,jǐn fān yóu xì xī jiāng shuǐ。
三年归及长风沙。闻道青云贵公子,锦帆游戏西江水。
rén yí tiān shàng zuò lóu chuán,shuǐ jìng xiá míng liǎng chóng qǐ。xiāng yuē xiāng qī hé tài shēn,
人疑天上坐楼船,水净霞明两重绮。相约相期何太深,
zhào gē yáo tǐng yuè zhōng xún。bù tóng zhū lǚ sān qiān kè,bié yù lùn jiāo yī piàn xīn。
棹歌摇艇月中寻。不同珠履三千客,别欲论交一片心。

分类:

相关文章

    Ϣ