词语网

叶待制求先坟永慕亭诗读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:22 时间:2022-02-11来源:词语网

  叶待制求先坟永慕亭诗拼音及读音::

作者:苏轼

yè dài zhì qiú xiān fén yǒng mù tíng shī

叶待制求先坟永慕亭诗

líng qū yǒu yì chǎn,huà guó wú qián zhēn。
灵区有异产,化国无潜珍。
chéng píng bǎi nián jiān,zān yīng bàn qí mín。
承平百年间,簪缨半齐民。
jiàn xī fù qí wěi,yè shì chū yǐn lún。
建溪富奇伟,叶氏初隐沦。
sēn rán jiàn qiáo mù,qí xià wéi dé rén。
森然见乔木,其下维德人。
jiā zāi yù cōng cōng,qì ruò fèng yǔ lín。
佳哉郁葱葱,气若凤与麟。
lián piān chū rú jiàng,qǐ wéi shí zhū lún。
联翩出儒将,岂惟十朱轮。
xīn sōng wú lù chù,jiù bǎi yǒu wū xún。
新松无鹿触,旧柏有乌驯。
dài gōng guī shàng zhǒng,lèi yè nǎi kěn chūn。
待公归上冢,泪叶乃肯春。

分类:

相关文章

    Ϣ