词语网

沁园春·记得花筵读音拼音版

栏目:拼音读音阅读:10 时间:2021-08-13来源:词语网

  沁园春·记得花筵拼音及读音::

作者:翁溪园

qìn yuán chūn jì de huā yán

沁园春·记得花筵

jì de huā yán,qiǎo xī xīng hé,chū dù nǚ niú。gèng sì shuāng míng jiá,shí fēn guì pò,zhōng yuán jiā zhì,zhuāng diǎn chū qiū。ǎi ǎi fēi yān,méng méng rú wù,jǐn shuǐ yù cōng jiā qì fú。rén rén dào,shì wáng sūn dì zhòu,jīn rì dōng cháo。
yín huáng wàn yè yuán liú。jiàn yì diǎn cháng gēng huī jiàng xiāo。shì dōng píng wéi shàn,hé jiān xiàn yǎ,fēng liú yùn jí,xī hàn zhū liú。qià yù chēng shāng,péng hú gē huǎn,mǎn zhuó pú táo shuāng yù zhōu。chūn sōng děng suàn,nián nián zuì ào,huā mǎ jīn qiú。
记得花筵,巧夕星河,初度女牛。更四双蓂荚,十分桂魄,中元佳致,妆点初秋。蔼蔼非烟,濛濛如雾,锦水郁葱佳气浮。人人道,是王孙帝胄,今日东朝。
银潢万叶源流。见一点长庚辉绛霄。似东平为善,河间献雅,风流酝藉,西汉诸刘。恰遇称觞,蓬壶歌缓,满酌蒲萄双玉舟。椿松等算,年年醉傲,花马金裘。

分类:

相关文章

    Ϣ